Om Mig

Som klassisk homeopat har jag 17 års erfarenhet, men jag har också lång erfarenhet inom både hälsa och vård samt som livscoach.

Sedan 1990 har jag arbetat som massör och SPA-terapeut på Stockholms främsta hälsoklubb Sturebadet, något som jag idag bara gör sporadiskt när tiden räcker till. Inom vården har jag 16 års erfarenhet. Under 1980-talet var jag ledare i dans och rytmik för barn, jazzgymnastik för tonåringar och gymnastik för pensionärer.

Under mina hälsoresor, runtom i både Sverige och utomlands föreläser jag i homeopati, som en bättre väg till hälsa.

Utbildning och egen erfarenhet
Homiatrikerutbildning & basmedicin på Naturmedicinska Fackskolan
Klassisk Homeopatutbildning för Gunnar Jansson                             
Klassisk Homeopatutbildning på NAKH                                           
Internationellt seminarium för Prof. George Vithulkas på
International Academy of Classical Homeopathy 5 dagar/år               

Seminarier anordnade av SAKH och NAKH  med bl.a
Henny Heudens Mast och Alfons Geukens 

4 år  1989-1992
2 år  1992-1994
3 år  1994-1997

11 år 1998-2008