Patientfall

Anna beskriver sin homeopatiska behandling
Problem: obstipation (förstoppning)
Hösten/Våren 96/97 började mina magproblem. Jag skötte magen alltmer sällan och hade ofta ont i magen. Besvären tilltog och ibland kunde det gå flera veckor mellan tömningarna. Jag började använda mig allt oftare av laxermedel i alla dess former och livskvalit´en försämrades. All kraft gick åt till att fundera över när magen skulle komma i balans.

Läkarbesöken avlöste varandra utan resultat. Ingen läkare verkade intresserad utan ”ordinerade” katrinplommon. Slutligen fick jag komma till en specialist och hoppet tändes. Han föreslog stomi utan att fördjupat sig nämnvärt. När jag ifrågasatte hans uppfattning skickades jag till en stomiterapeut som skulle övertala mig. Själv har jag inget emot stomi om jag är övertygad om att det är det enda rätta men som sjuksköterska behöver jag mer ”bevis” än en läkares ord.

Det hela resulterade i ett flertal undersökningar och röntgen utan resultat, men jag fick för första gången en diagnos; colon irritable. Jag fick även träffa en dietist.

Den första specialisten slutade och jag fick en annan som inte heller ansåg stomi vara den bästa utvägen. Istället provade jag ett flertal nya mediciner. Till slut kändes det hopplöst och jag försökte lära mig leva med detta ”handikapp”.

Sommaren 2003 fick jag av en slump tips om homeopaten Barbro Karlsson som jag kontaktade. Problemet hade blivit om möjligt ännu värre och vid ett par tillfällen hade jag inte skött magen på 5-6 veckor trots laxermedel. Magsmärtorna var så allvarliga att jag var på akuten vid ett tillfälle.

Jag hade inga förväntningar när jag träffade Barbro men redan efter några minuter kände jag hoppet tändas. Barbro talade till mig som individ, inte som patient. Jag kände att mitt problem togs på allvar och att jag fick tid på mig att berätta min historia. ”Det här skall vi råda bot på” var betydligt mycket trevligare och uppmuntrande än ”ja, du får nog lära dig leva med dessa besvär för vi hittar inget fel på dig”, som jag tidigare blivit bemött med.

Jag fick ett medel som skulle intas en kväll och en morgon som sedan skulle ge resultat. Det gick några dagar och inget hände. Kontaktade Barbro som sade att jag skulle ge det några dagar till. Mycket riktigt, magen tömde sig men på ett annat sätt än tidigare. Inga magsmärtor eller kraftig diarré utan normal avföring.  Som komplement fick jag Oxytarm. Efter den dagen är jag botad, jag sköter magen varje till varannan dag och har fått ”livet” tillbaka. Ibland tar jag Oxytarm då jag haft en stressig period och inte haft möjlighet att gå på toaletten när jag behövt.

Utan Barbros hjälp vet jag inte hur jag hade mått idag, jag är evigt tacksam! 


Maria beskriver sin homeopatiska behandling
Problem: Panikångest och dödsångest
Att få bli befriad från det handikapp som det innebar att ha panikångest och dödsångest, i den grad som jag hade, är svårt att beskriva med ord.

När jag sökte hjälp hos Barbro Karlsson, så hade jag svårt att hantera vardagen. Jag sov nästan aldrig en hel natt, utan att få ett anfall som ledde till att jag hyperventilerade, ibland i timmar. Då jag var säker på att jag skulle dö och vågade inte att somna om. Detta ledde självklart till misskötsel av arbetet på dagtid.

Ibland vågade jag inte åka buss, ifall något skulle hända på resan, utan gick till stället jag skulle till. Andra gånger vågade jag inte gå, utan tog då istället bussen. Detta ledde till förseningar, som ledde till ångest som ledde till att känna sig misslyckad. Misslyckad över att inte kunna kontrollera sina egna tankar, sitt eget liv. Jag trodde aldrig att jag skulle få ett fungerande liv igen.

Men så fick jag hjälp av Barbro. Som för det första fick mig att inse att det faktiskt fanns en väg ut från det helvete som jag levde i. Med hjälp av de samtalen och den homeopatmedicinen som hon gav mig, hjälpte hon mig att reda ut mina tankar. Att med tiden fick mig att sluta vara så rädd för mina känslor. Och faktiskt, vilket jag aldrig trodde då, har fått mitt liv att fungera.

Jag kan faktiskt inte komma ihåg när jag fick ett anfall sist. Idag kan jag välja mina tankar…
… och idag väljer jag att må bra!